Usługi

Kompleksowe oznakowanie dróg.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych.

Wyrób i sprzedaż znaków drogowych i tablic reklamowych.

Oznakowanie poziome
- cienkowarstwowe farbami najezdniowymi;
- grubowarstwowe - masa chemoutwardzalna,termoplastyczna;
- znaki termoplastyczne - piktogramy.

Wypożyczalnia urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

Usługi ślusarsko - spawalnicze.