W asortymencie znaków drogowych oferujemy następujące produkty:

Grupy znakówSymbolKategorie znaków
A ostrzegawczeB zakazuC nakazuD informacyjne
długość bokuśrednicadługość podstawywysokość (n=0,1,2)
wielkieW1200100012001200+300n
dużeD1050900900900+225n
średnieS900800600600+150n
małeM750600600600+150n
miniMI600400400400+100n


Przykłady tablic kierunku miejscowości E

 

Tablica przed drogowskazowa przed wjazdem na autostradę

E-1b


 


Tablica szlaku drogowego

E-14


 

Miejscowość

E-17a


 

Koniec miejscowości

E-18a


 

Numer szlaku międzynarodowego

E-16


 

Numer drogi ekspresowej

E-15d


 

Numer drogi

E-15aTrzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10 t nacisk osi pojazdu

E-15bE-19a


Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

E-6a


Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

E-8


Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

E-10


Drogowskaz do punktu widokowego

E-12


Przykłady znaków uzupełniających F

 

 

Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

F-6


 

 

 

Objazd w związku z zamknięciem drogi

F-8


 

 

Kierunki na pasach ruchu

F-10


 


Kierunki na pasie ruchu

F-11


 

 

 

Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

F-21


Znaki przed przejazdami kolejowymi G

 

Słupki wskaźnikowe


 

 

Sieć pod napięciem

G-2


 

Krzyże św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym

jednotorowym i wielotorowym


Przykłady tabliczek do znaków T

Tabliczka wskazująca odległość znaku
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

T-1


Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego
od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

T-1a


 

 

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
(umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

T-6a


 

Tabliczka wskazująca, że pozostawiony
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-24


 

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia
pojazdu względem krawędzi jezdni

T-30


 

Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych

T-19