Wykonanie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome obejmuje u nas przede wszystkim malowanie dróg, ale również parkingów i przejść dla pieszych. Zajmujemy się oznakowaniem cienkowarstwowym farbami najezdniowymi, a także grubowarstwowym - w zależności od rodzaju zlecenia. Co więcej, wykonujemy różnego typu znaki termoplastyczne, czyli piktogramy.

 

Malowanie lądowiska

 

Malowanie lądowiska

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

 

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Przejście dla pieszych  P-10

 

Przejście dla pieszych P-10

Symbol  rodzina

 

Symbol rodzina